Foto fra 2016

Vinterstemning i januar.
Vinterstemning i januar.
Det er 1. marts, og der bliver ryddet op efter stormen i november 2015.
Det er 1. marts, og der bliver ryddet op efter stormen i november 2015.
Her er stubben efter det væltede træ i have nr. 2.
Her er stubben efter det væltede træ i have nr. 2.
Snoren er sat på, klar til at fælde sidste del.
Snoren er sat på, klar til at fælde sidste del.
Klar til flaghejsning 3. april 2016.
Klar til flaghejsning 3. april 2016.
Fællessangen ved flaget er 2 vers fra Der er et yndigt land.
Fællessangen ved flaget er 2 vers fra Der er et yndigt land.
13. april er Gitte i gang med at give affaldsøen algefjerner.
13. april er Gitte i gang med at give affaldsøen algefjerner.
Susanne er i gang med at luge på p-pladsen
Susanne er i gang med at luge på p-pladsen
Det er Inger og Anne også.
Det er Inger og Anne også.
John kører grus ud for at fylde huller op i grusvejen.
John kører grus ud for at fylde huller op i grusvejen.
Tommy giver bænken en gang olie.
Tommy giver bænken en gang olie.
Jimmy, Kim med flere gør klar til at nedlægge et træ.
Jimmy, Kim med flere gør klar til at nedlægge et træ.
Kurt og Finn laver et bump på Åkandevej.
Kurt og Finn laver et bump på Åkandevej.
Bjarke og Pia er ved at plante bærbuske langs åbrinken.
Bjarke og Pia er ved at plante bærbuske langs åbrinken.
Det er Jens også.
Det er Jens også.
Bent og Christian laver et bump på Rosenvej.
Bent og Christian laver et bump på Rosenvej.
Jimmy saver det fældede træ i mindre stykker.
Jimmy saver det fældede træ i mindre stykker.
Anders er i gang med at male skraldeøen.
Anders er i gang med at male skraldeøen.
Else er i gang med at vaske containerne.
Else er i gang med at vaske containerne.
Årets havecrawl kom forbi Peders have.  Han har en slyngspinat i drivhuset.
Årets havecrawl kom forbi Peders have. Han har en slyngspinat i drivhuset.
Peders sø er fyldt med smukke vandplanter.
Peders sø er fyldt med smukke vandplanter.
Vi besøgte en del haver, bl.a. nr. 30, hvor Solveig og Erik havde gjort klar.
Vi besøgte en del haver, bl.a. nr. 30, hvor Solveig og Erik havde gjort klar.
Solveig stod for anretningen.
Solveig stod for anretningen.
Og Erik stod for drikkevarerne.
Og Erik stod for drikkevarerne.
Deres drivhus bugner med tomater.
Deres drivhus bugner med tomater.
I blomsterdelen så vi en smuk blomstrende plante, en benved.
I blomsterdelen så vi en smuk blomstrende plante, en benved.
Vi sluttede i have nr. 41. Det var en hyggelig dag med solskin hele vejen.
Vi sluttede i have nr. 41. Det var en hyggelig dag med solskin hele vejen.
Desværre er glas ikke med i affaldsordningen. Det skal man selv bringe på genbrugspladsen.
Desværre er glas ikke med i affaldsordningen. Det skal man selv bringe på genbrugspladsen.