Flyttet til Arkiv 22.11.2023

10.5.2019
Forslag fra udvalget vedr. vandmålerne i Hf. Storaaen

Udvalget har udarbejdet 3 forslag. Bestyrelsen foreslår, at forslagene debatteres på vores temaaften i september. En løsning skal endelig vedtages på generalforsamlingen i 2020.

Forslag 1

Skifte nuværende vandmålere til elektroniske vandmålere.

Engangsudgift: 2234 kr. for hver enkelt haveejer til måleren og montering

Årlig fast udgift: 90 kr., dækker bilaget fra Vestforsyninng med de elektroniske aflæsninger.

Fordele:

Alarmer på de enkelte målere.

Nemmere udelukkelse ved huller på vandrør.

Lav éngangsydelse og lav årlig udgift for haveejerne.

Ulemper:

Ingen forsikring på eksisterende vandrør eller stophaner.

Ingen hjælp ved udgravning og reparation.

Foreningen:

Skal stadig selv stå for vandrørene i området.

Skal stadig selv stå for opkrævning for vandforbruget.

Skal ikke aflæse målerne manuelt hvert år.

Skal forsat afregne vandforbruget med Vestforsyning efter hovedmåleren.

Skal selv stå for den difference der er mellem hovedmåleren og de 55 elektroniske målere.

Modtager årligt et bilag med forbruget på de enkelte målere til afregning.

Forslag 2

Vestforsyning overtager ledningsnettet og opsætter elektroniske vandmålere

Engangsudgift: 6233,63 kr. for hver enkelt haveejer til måleren, montering og vandrørene

Årlig fast udgift: 852,50 kr.

Vestforsyning står for:

Alle vandrør i området.

Opkrævning af vandforbruget.

Aflæse målerne hvert år.

Hovedmåleren vil ikke være aktuel.

Fordele:

Alarmer på de enkelte målere.

Forsikring på alle rør og ingen forpligtelser for foreningen.

Ulemper:

Dyr engangsudgift og fast årlig afgift.

Forslag 3

Ligner forslag 1, dog med oprettelse af en konto til ”vandopsparing” til udbedring af kommende reparationer af rørsystemet.

Status ved vandtabet omkring nytår 2018/2019

Tab pr. time: 0,02 m3

(20 liter i timen, 175,2 m3 om året, ca. 8700 kr. pro anno)

Aflæst hos Vestforsyning ved første vandmålermøde 27/3-2019

Der blev fundet et hul, der forårsagede et vandtab på 300 m3 svarende til cirka 15000 kr. Reparationen kostede cirka 15000 Kr.

Flyttet til arkiv 6.9.2015

Lørdag den 22. august var vejret perfekt til "Have-crawl". Vi var 19 kolonister, der besøgte nogle haver og sluttede med grillpølser mm i have nr. 31.

Flyttet til arkiv 26.6.2015

Den 6.6. fik vi etableret vejbump, vasket containere, luget og sat nye blomster i de to store krukker.

Flyttet til arkiv 12.4.2015

Flaghejsningen forløb fint, vi havde tørvejr. 🙂
Det lykkedes også efterfølgende at få plads til de fremmødte hos formanden, så man kunne nyde et rundstykke m.m.

Flyttet til arkiv 2.9.2014

Trods regn og blæst havde vi lørdag den 9. august en dejlig tur rundt i havekolonien. Vi besøgte 13 haver og fik lidt godt i maven hvert sted. Klik og se billeder fra dagen.

Dagen sluttede med fællesspisning i teltet. Vi fik brug for de ekstra stormsikringer, der var blevet indkøbt sammen med teltet. En god dag med en fælles afslutning.

Flyttet til arkiv 25.5.2014

Lørdag den 24. maj havde vi arbejdsdag med stort fremmøde. Efter morgenkaffen fordelte vi opgaverne. Kolonisterne gik i gang med godt humør og energi.

Vi fik:
rengjort containerne
de store blomsterkrukker blev vasket
klargjort plankeværket til affaldsøen, så det kan males i nær fremtid
klargjort en opbevaringsplads til grus i forlængelse af affaldsøen
klippet hækken ud mod engen
renset og lakeret det store træskilt
opfrisket de små vejskilte
bænken fik endnu en gang linolie og en plads ved Åkandevej
der blev fyldt grus på vejen
åbrinkerne blev trimmet med en buskrydder
nedhængende grene på Åkandevej blev klippet af
og søndag blev en del af gruset fra åbreden flyttet til den nye plads

Flyttet til arkiv 30.3.2014

Generalforsamlingen blev en rigtig god oplevelse med fremmøde fra mange medlemmer. De nye vedtægter blev vedtaget, tilføjelse til byggevejledning blev vedtaget, ret til at blokere indkørslen til have 4 ved arrangementer blev vedtaget og sluttelig blev hønsehold tilladt i sommerperioden.

Valget til bestyrelsen fremgår af menupunktet.

Flyttet til arkiv 10.1.2014

Årets aktiviteter 2013

Generalforsamling 5.3. - Der udsendes dagsorden med posten først i februar.

Flaghejsning  7.4. - Vi mødes på p-pladsen kl. 10. Derpå kaffe m rundstykker i have nr. 41.

Containerservice 25.4. - Der stilles en container op ved p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag 15.6. - Vi mødes på p-pladsen kl. 10 til kaffe og rundstykker. Derpå fordeles arbejdsopgaverne, bl.a. vedligeholdelse af vejen og åbrinkerne. Ved middagstid serveres grillpølser m brød. Selvfølgelig er der også mulighed for at bytte planter denne dag.

Containerservice 26.9. til 29.9. - Der stilles en container op ved p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning 29.9. - Vi mødes på p-pladsen kl. 14. Derpå kaffe m kage i en udvalgt have.

Flyttet til arkiv 3. 12. 2013

Så er årets sidste Haveblad udkommet. Der udkommer 5 numre om året. Næste nummer kommer marts 2014. Har du som medlem ikke modtaget bladet, kan du rette henvendelse til bestyrelsen.

Flyttet til arkiv 15.11.2013

Den 2.11. blev årets vandforbrug aflæst. Ikke alle målere er lige lette at komme til eller aflæse. Billedet viser hovedmåleren, der er placeret i vejen.

Se Slideshow fra dagens aflæsninger.

Flyttet til arkiv 4.9.2013

Se det nye menupunkt om sejlads på Storåen.

Vores nye opslagstavle ved affaldsøen er nu klar til brug. Vi har tænkt, at den skal bruges til interne opslag. Lågerne kan kun åbnes ved hjælp af en nøgle. Der er to nøgler. Man får et opslag sat på tavlen ved at give det til enten Kurt, have nr. 41, eller Marianne, have nr. 31. (Man kan også lægge evt. opslag i postkassen ved have nr. 41.)

Flyttet til arkiv 29.6.2013

Lørdag den 15. juni havde vi arbejdsdag med stort fremmøde. Efter morgenkaffen fordelte vi opgaverne. Kolonisterne gik i gang med godt humør og energi.

Vi fik:
malet affaldsøen
luget ind til have nr. 23
fyldt grus i vejhuller
klippet åbrinker med buskrydder
klippet hæk ud mod engen
opsat en ny opslagstavle ved affaldsøen
slebet bænken og givet den linolie
savet en stor gren ind til naboen ned

Se vores billeder fra dagen under galleri.

Flyttet til arkiv 4.5.2013

Holstebro Kommune får to gange om året en opdateret medlemsliste. Den er indsendt pr.1.4.2013. Hvis et medlem af Haveforeningen gerne vil have en opdateret medlemsliste, kan den blive tilsendt pr. email eller ved henvendelse til formanden, Kurt Thrue, i have nr. 41.

Flyttet til arkiv 31.3.2013

Affaldsøen er lukket i vinterhalvåret. Det er ikke muligt at få affaldsøen åbnet i vinterhalvåret. Grundtaksten der betales for kolonihaver dækker nemlig kun betjening i sommerhalvåret (01.04.-30.09.)

Der er aftalt dagrenovation af husholdningsaffald efter følgende i skema i vinterhalvåret:

Adresse: Hf. Storaaen 1 
660 l container. Helårsrenovation 14 dg. tømn. Tirsdag 5.3. og 19.3. 

Her er priserne for evt. ændring og evt. oprydning:

En ekstratømning koster 250 kr.

Ugetømning koster kr. 3.600 om året. Tømningsfrekvens kan ændres pr. den 1. eller 15. i en måned.

Skal ordningen ændres, skal det tages op på generalforsamlingen i 2013.

Flyttet til arkiv 30.11.2012:

På billedet er Karl, have nr. 20, i gang med at lappe huller for enden af Åkandevej. I går lappede Hans, have nr. 44, huller på Rosenvej. Og nu er der ikke mere grus til dette års vejarbejde.

Tak til alle, der har deltaget i lappearbejdet, og husk nu allesammen at holde de 15 km i timen.

Til vores gæster i havekolonien: Vejene er sarte på grund af beliggendheden. Huller i vejene kan ikke undgås. Vær opmærksom på, at man ikke kan køre rundt for enden af Åkandevej eller Rosenvej. Brug parkeringspladsen.

Flyttet til arkiv 14.11.2012:

Se de nye sider:
Vedtægter m.m. herunder renovation
Service er flyttet til et selvstændigt menupunkt
Arkivet er blevet påbegyndt
Der er indsat kort
Kalendersiden er gjort klar

Flyttet til arkiv 5.11.2012:

Have nr. 3 er blevet solgt. Det betyder, at Jens Jørn Villesen går ud af bestyrelsen og Marianne Krejbjerg, der er suppleant, overtager hans plads.

Marianne overtager i den forbindelse også jobbet som webmaster. Stor tak til Lene Stammer for opstarten af hjemmesiden.