Foto/dok før 2011

I 1970 oversvømmede Storaaen store dele af byen og det meste af havekolonien.
I 1970 oversvømmede Storaaen store dele af byen og det meste af havekolonien.