Årets aktiviteter 2023

 

Generalforsamling: d. 23.2. kl. 19 på Aktivitetscenteret, loftetagen

Flaghejsning: d. 2.4. kl. 10

Containerservice forår: d. 18. til 21. maj. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag: d. 10.6. fra kl. 10.

Havebedømmelse: Endnu ingen dato ved havekonsulent Erling Mikkelsen

Havecrawl og loppemarked: ikke fastsat

Caféaften: en aften i uge 39, sidst i september kl. 18 på Aktivitetscenteret.

Containerservice efterår: d. 20.-22. oktober. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning: d. 22. oktober. Vi mødes på p-pladsen kl. 14 med efterfølgende traktement i have nr. 41.

Vandaflæsning: d. 17. december. Bestyrelsen mødes kl. 10 og noterer årets vandforbrug i hver enkelt have. Forbruget sammenlignes med det forbrug, som hovedmåleren viser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Oversigt over ansvarlige for flagning

i Hf. Storaaen 2023