Generelt om havesalg

Sælger henvender sig til formanden for havekolonien med ønske om at sælge sin havelod. Formanden udleverer to dokumenter, en obligatorisk ejererklæring og en inventar- og løsøreliste. Disse dokumenter kan også downloades nederst fra denne side. Sælgeren udfylder dokumenterne. Formanden giver besked til vurderingsudvalget, at der er en have til vurdering. (se mere om vurderingsudvalg  nederst på siden). Vurderingsudvalget modtager de to dokumenter, som sælgeren har udfyldt, og vurderer hele havelodden. Den vurderingspris, udvalget når frem til, er så maksimumprisen for havelodden.

Køber henvender sig direkte til den pågældende haveejer.

Godkendelse. Når sælger har modtaget et tilbud, kontaktes formanden med henblik på at få køber godkendt, og der aftales et godkendelsesmøde.Køber skal godkendes af en enig bestyrelse.  Se vedtægterne paragraf 3.4.

Handel. Når der er opnået enighed om handel, foregår handlen ved et møde med deltagelse af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer samt sælger og køber. På mødet skal sælger fremlægge en tingbogsattest til dokumentation for, at haven er gældfri. (Tinglysning)

Ved mødet betaler køber 1000 kr. til foreningen for at blive medlem af andelsforeningen Hf. Storaaen.

Ved mødet skal køber også købe sig ind i foreningens vandopsparing. Hf. Storaaen har i løbet af 2020 og 2021 oprettet en vandopsparingskonto. Pr. 1.3.2022 står der 55000 kr. på kontoen. Indtil der er brugt midler fra kontoen er prisen således 1000 kr. Det beløb overgår til sælger. Hver gang der bruges midler fra kontoen opdateres indestående her på siden.

Læs endvidere i vedtægterne under paragraf 4 om betingelser for medlemsskab af Hf. Storaaen.

Vurderingsudvalg

Kredsen har et vurderingsudvalg, der er sammensat af vurderingfolk fra havekolonierne i Holstebro. Når en have skal vurderes, kommer et udvalg på tre personer, heraf er en person fra Hf. Storaaen.

Danmarks Kolonihaveforbund tilbyder kurser i vurdering. Læs mere om vurderingsregler på deres hjemmeside under juridiske forhold.

Hver gang der foretages en havevurdering, betaler haveejeren 1750 kr. til vurderingsudvalget.

Vurderingen gælder et år frem fra den dato, vurderingen er foretaget.

 

Siden er opdateret 14.8.2022

Oversigt over havenumrene

Ejererklaering-5.1-print-2022

Ejererklaering-5.1-2022-1

Inventar og løsøreliste