Luftfoto fra sommeren 2016

 

Den ekstraordinære generalforsamling forløb godt. Ændringsforslaget til vedtægterne § 10 stk. 11 blev vedtaget.

Nu står der: Hver havelod har 2 stemmer, uanset om der møder en eller to op fra haveloddet.

Årets kalender er klar.

Vi ses til flaghejsning den 25. marts kl. 10. Glæd jer til en overraskelse med trut i. Cool