Luftfoto fra sommeren 2016

Vandaflæsningen søndag den 10. december gik godt selv om mange vandbrønde var gemt under sneen. Forbruget passer fint med radioaflæsningen.

Vi ses til generalforsamling den 21. februar 2018.

Tak for i år. Smiler