Luftfoto fra sommeren 2011

Havearbejdet behøver ikke at holde pause her i januar. I have nr. 5 bliver der gjort noget ved træerne.