Generelt om havesalg

Sælger henvender sig til formanden for havekolonien med ønske om at sælge sin havelod. Formanden udleverer to dokumenter, en obligatorisk ejererklæring og en inventar- og løsøreliste. Sælgeren udfylder dokumenterne. Formanden giver besked til vurderingsudvalget, at der er en have til vurdering. (se mere om vurderingsudvalg  nederst på siden). Vurderingsudvalget modtager de to dokumenter, som sælgeren har udfyldt, og vurderer hele havelodden. Den vurderingspris, udvalget når frem til, er så maksimumprisen for havelodden.

Køber henvender sig direkte til den pågældende haveejer.

Godkendelse. Når sælger har modtaget et tilbud, kontaktes formanden med henblik på at få køber godkendt, og der aftales et godkendelsesmøde.Køber skal godkendes af en enig bestyrelse.  Se vedtægterne paragraf 3.4.

Handel. Når der er opnået enighed om handel, foregår handlen ved et møde med deltagelse af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer samt sælger og køber. På mødet skal sælger fremlægge en tingbogsattest til dokumentation for, at haven er gældfri. (Tinglysning)

Ved mødet betaler køber 1000 kr. til foreningen.

Læs endvidere i vedtægterne under paragraf 4 om betingelser for medlemsskab af Hf. Storaaen.

 

Vurderingsudvalg

Kredsen har et vurderingsudvalg, der er sammensat af vurderingfolk fra havekolonierne i Holstebro. Når en have skal vurderes, kommer et udvalg på minst fire personer, heraf må en person være fra den aktuelle havekoloni.

Danmarks Kolonihaveforbund tilbyder kurser i vurdering. Læs mere om vurderingsregler på deres hjemmeside under juridiske forhold.

Hver gang der foretages en havevurdering, betaler haveejeren 1000 kr. til vurderingsudvalget.

Vurderingen gælder et år frem fra den dato, vurderingen er foretaget.

 

Siden er opdateret 10.10.2021