Årets aktiviteter 2020

 

Generalforsamling: 24. februar kl. 19 på Aktivitetscenteret.

Vurderingskursus: 14. marts. Kredsen afholder vurderingskursus for interesserede på Holstebro Aktivitetscenter. Hør mere om kurset og pris ved henvendelse til Kurt.

Flaghejsning: 29. marts. Vi mødes på p-pladsen kl. 10.

Containerservice forår: 20. - 24. maj. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag: 27. juni kl. 9.30. Nærmere oplysning sidst i maj. Hold dagen fri til at tage del i vedligeholdelsen af vores koloni.

Kredsens Havevandring:

Havecrawl: 22. august. Vi begynder havevandringen kl. 10 og slutter i en udvalgt have med grillpølser ca. kl. 13. Nærmere besked senere.

Café aften: Ny dato 21. oktober kl. 17.30 til 21. Nærmere oplysning senere.

Containerservice efterår: 16. - 18. oktober. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning: 25. oktober kl. 14.

Vandaflæsning: 13. dec. kl. 10. Bestyrelsen noterer årets vandforbrug i hver enkelt have og sammenligner med det forbrug, som hovedmåleren viser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen