Årets aktiviteter 2021

 

Generalforsamling: onsdag 25. august kl. 19 på aktivitetscenteret

 

Flaghejsning: 1.4. Ingen forsamling - bestyrelsen sørger for at flaget kommer op som markering af haveårets start.

Containerservice forår: 21. til 24. maj. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag:  Afventer situationen og giver nærmere oplysninger til juni.

Havecrawl: Afventer situationen.

Café aften: Afventer situationen.

Containerservice efterår: d. 22.-24. oktober. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning: D. 31. oktober. Vi mødes på p-pladsen med efterfølgende traktement hos ..

Vandaflæsning: D. 12. december. Bestyrelsen noterer årets vandforbrug i hver enkelt have og sammenligner med det forbrug, som hovedmåleren viser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen