Årets aktiviteter 2021

 

Generalforsamling: onsdag 25. august kl. 19 på aktivitetscenteret

 

Flaghejsning: 1.4. Ingen forsamling - bestyrelsen sørger for at flaget kommer op som markering af haveårets start.

Containerservice forår: 21. til 24. maj. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag:  Afventer situationen og giver nærmere oplysninger til juni.

Havecrawl: Aflyst

Café aften: 17. november kl. 18 på Aktivitetscenteret.

Containerservice efterår: d. 22.-24. oktober. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning: D. 24. oktober. Vi mødes på p-pladsen kl. 14 med efterfølgende traktement i have nr. 41.

Vandaflæsning: D. 12. december. Bestyrelsen mødes kl. 11 og noterer årets vandforbrug i hver enkelt have. Forbruget sammenlignes med det forbrug, som hovedmåleren viser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen