Arbejdslørdag, 15.6.2019
Opfyldningen af vejhullerne bliver varetaget af flere.