Arbejdslørdag, 15.6.2019
Affaldscontainerne bliver vasket.