Arbejdslørdag, 15.6.2019
Hækken ud mod engen bliver klippet.