Arbejdslørdag, 15.6.2019
Hybenroserne ved åen bliver tyndet godt ud.