Lørdag den 9. februar fældede vores trægruppe nogle træer langs åbrinken.