Vand på vejen i den laveste del af havekolonien efter meget regn i januar.