Grusbunken ved åbrinken bliver nedlagt, og den nye plads tages i brug.